Facet is een digitaal examensysteem. Het bestaat uit een beheeromgeving, een afnamemonitor en een afnameomgeving voor de kandidaten.
In de beheeromgeving worden de kandidaatgegevens opgenomen, de afnames gepland  en de resultaten opgevraagd.
Met de afnamemonitor wordt de afname begeleid en gemonitord.
De kandidaten maken gebruik van de afnameomgeving om het examen of de toets af te leggen.

Contact

Telefoon: 06 2906 5149
Email: info@excd.nl
Website: www.excd.nl

Examen Centrum Drechtsteden,
     't Bouwhuys
     MH Trompweg 229
     Dordrecht

Over Ons

De Drechtsteden hebben een officieel erkend examencentrum. Examencentrum Drechtsteden faciliteert computerexamens voor VCA, WFT, ECDL en andere examens.
Gratis parkeren en gemakkelijk te bereiken per eigen- of openbaar vervoer.