Examens

Hier een overzicht van de examens welke bij het Examen Centrum Drechtsteden kunnen worden afgenomen.

Facet is een digitaal systeem voor het afnemen van toetsen en examens. Alle centrale digitale examens en toetsen in het voortgezet onderwijs worden met Facet afgenomen.

De modules van het European Computer Drivin Licence (ECDL) worden door middel van een online testsysteem afgenomen. De examens zijn webbased maar vrijwel altijd onder toezicht.

Met een VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. 

Contact

Telefoon: 06 2906 5149
Email: info@excd.nl
Website: www.excd.nl

Examen Centrum Drechtsteden,
     't Bouwhuys
     MH Trompweg 229
     Dordrecht

Over Ons

De Drechtsteden hebben een officieel erkend examencentrum. Examencentrum Drechtsteden faciliteert computerexamens voor VCA, WFT, ECDL en andere examens.
Gratis parkeren en gemakkelijk te bereiken per eigen- of openbaar vervoer.